Αποτίμηση της κατάστασης

Μετά το πέρας της εξέτασης σας, ο συνεργάτης μας θα αναλύσει τα αποτελέσματα μαζί σας και με το άτομο που σας συνοδεύει.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αποτυπώνονται στο ακοόγραμμα. Το ακοόγραμμα είναι μια γραφική αναπαράσταση της απώλειας της ακοής.

Στο ακοόγραμμα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ένα εύρος συχνοτήτων μεταξύ 250HZ και 8000HZ.

Αυτό το εύρος καλύπτει τις συχνότητες της ομιλίας και των περισσότερων θορύβων που συναντάμε στην καθημερινότητα. Διαφορετικές πηγές και διαφορετικοί άνθρωποι παράγουν ήχους οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν συχνοτικά. Αυτός είναι και ο λόγος που ορισμένοι άνθρωποι με προβλήματα ακοής ακούν κάποιους συνομιλητές καλύτερα από κάποιους άλλους.

Η βαρηκοΐα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το τμήμα του ακουστικού συστήματος το οποίο έχει υποστεί βλάβη.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι βαρηκοΐας:

  • Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας
  • Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα
  • Βαρηκοΐα Μικτού Τύπου

Το ακοόγραμμα σας δείχνει πού ακούτε φυσιολογικά και πού έχετε απώλεια ακοής. Αφού συζητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης με τον ειδικό και μας μιλήσετε για τον τρόπο ζωής σας και τις προσδοκίες που έχετε από την εφαρμογή ακουστικού, ο συνεργάτης μας μπορεί να σας εφαρμόσει δοκιμαστικά το κατάλληλο ακουστικό βαρηκοΐας.