Διαγνωστικός Έλεγχος

Ο πλήρης έλεγχος ακοής περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις του αφτιού.


Ωτοσκοπικός έλεγχος

Είναι η εξέταση του ακουστικού πόρου και του τυμπάνου. Χρησιμοποιείται ωτοσκόπιο για τον έλεγχο ασθενειών του ακουστικού πόρου, τη συσσώρευση κυψέλης και για τον καθορισμό των διαστάσεων του αφτιού.


Αγωγιμότητα Αέρος

Καθορίζει την αντίληψη των τόνων σε συγκεκριμένες συχνότητες, από υψηλές έως χαμηλές. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης εφαρμόζονται ειδικά ακουστικά για τη λήψη πληροφοριών από το κάθε αφτί. Ο εξεταζόμενος δίνει θετική απάντηση όποτε ακούει ήχο.


Οστέινη Αγωγιμότητα

Όπως και στην εξέταση αέρινης αγωγιμότητας, γίνεται η χρήση συσκευής ταλάντωσης οστών στην περιοχή πίσω από το αφτί. Αυτή η εξέταση μας δείχνει την εικόνα της λειτουργίας του νεύρου.


Ομιλητική Ακοομετρία

Κατά τη διάρκεια της ομιλητικής ακοομετρίας δίνονται δυνατοί τόνοι για να προσδιοριστεί το όριο δυσανεξίας ήχων. Θα σας διαβαστούν ειδικές λέξεις και θα σας ζητηθεί να τις επαναλάβετε. Η εξέταση γίνεται ξεχωριστά στο κάθε αφτί και στη συνέχεια και στα δύο αφτιά ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης θα δείξουν τη διακριτική ικανότητα.