Επίδειξη

Πέρα από τη δωρεάν αξιολόγηση της βαρηκοΐας σας, η Biohearing σας προσφέρει και δωρεάν επίδειξη του κατάλληλου για τις ανάγκες σας ακουστικού.

Ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό της απώλειας της ακοής σας, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του ακουστικού ενώ βρίσκεστε στο κατάστημα.

Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά καθώς το ακουστικό πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πάρετε μια ιδέα για τις βελτιώσεις που μπορεί να σας επιφέρει το ακουστικό.

Παρ’ όλα αυτά, να θυμάστε ότι η εφαρμογή ενός ακουστικού απαιτεί μια ειδική διαδικασία. Περεταίρω επισκέψεις είναι αναγκαίες για τη ρύθμιση του ακουστικού ώστε να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες σας.